Tozlu sayfalardan Atatürk bilinmeyen resimleri

Mustafa Kemal Atatürk kuşkusuz ülkemizin kurucusu ve bugünkü bağımsız ülkemizin baş mimarı olarak her zaman ilgi görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra gelen 15 yıl gibi kısa bir sürede bile ülkemize ne kadar büyük atılımlar gerçekleştirdiği tartışılmayacak ölçüdedir.

Ülkemizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’nda canını ortaya koyarak yaptığı mücadelenin yanı sıra entelektüel kapasitesini de ülkemizin kuruluş aşamasında ortaya koyarak savaştan çıkmış ve fakirlik içindeki bir halkın 15 sene gibi kısa bir süre zarfında fabrikalar kurmasını sağlamıştır.

Elbette bu kadar geniş görüşlü bir liderin hayatı da her zaman merak edilmektedir. Biz de Atatürk bilinmeyen resimleri ile onun hayatına kendimizce biraz ışık tutarak ona hürmetimizi dile getirmek istedik. İşte, anılarla Atatürk

Atatürk anıları

Ölmeyi Tercih Ederiz

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili gerek o hayattayken gerekse öldükten sonra yüzlerce kitap yazıldı. Hepimizin çocukluğunda Atatürk köşesi olan sınıflarımızda Atatürk anıları ile ilgili bilgiler edindik. Bu bilgilerin geldiği en bilindik kitaplardan biriyse Mustafa Kemal’le uzun yıllar süren dostluğu dolayısıyla Atatürk’ün anılarına ilişkin pek çok bilgiye doğrudan şahit olan Falih Rıfkı Atay tarafından yazılmıştır.

Atay’ın bu meşhur kitabı Çankaya’da bahsettiği bir anıdan burada da bahsedelim istedik:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa seferleri sorumlusu komutanı olan General Pershing’in kurmay başkanı General Harbord, milli mücadele zamanlarında Sivas’ta Mustafa Kemal ile görüşmeye gelmiştir.

Bu görüşme esnasında Alman müttefiki olan Osmanlı’nın mağlubiyetinden dem vurarak Mustafa Kemal’e:

 

  • Türk tarihini okudum. Milletiniz büyük komutanlar yetiştirmiştir. Bu komutanlarla da büyük ordular hazırlamıştır. Bunları yapan köklü tarihe sahip bir milletin elbette büyük bir medeniyeti olmalıdır. Takdir ederim. Ancak bugünkü duruma bakıldığında Almanya müttefikinizle dört yıl harp ettiniz ve yenildiniz. İttifak devletleriyle birlikte dört yıl boyunca dört devletle yapamadığınız şeyi bu durumda yapabileceğinize nasıl inanabiliyorsunuz? Fertlerin intihar ettikleri görülmüştür. Siz de millet olarak intihar etmeyi mi düşünüyorsunuz?

 

demiştir.

 

Mustafa Kemal ise generale önce tarihimize yaptığı övgüden ötürü teşekkür etmiş ve:

 

  • Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki emperyalist pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş ölüme mahkûm olmaktansa tarihimizde bahsettiğiniz babalarımızın oğulları olarak vuruşarak ölmeyi tercih ederiz.

ifadeleriyle karşılık vermiştir.

Bunun üzerine general ve arkadaşları ayağa kalktılar ve general:

 

  • Biz de öyle yapardık.

cevabını verdi.

Atatürk köşesi

Ben bir diktatörüm.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda Atatürk’ün ölümünden sonraki dönemde üst düzey görevler yapmış ve Atatürk araştırmalarında da bulunmuş Muammer Yüzbaşıoğlu aktarıyor:

Halkın etrafını sardığı bir günde toplulukta yer alan gençlerden biri Atatürk’e şu soruyu sordu:

 

  • Paşam, İtalyan gazeteci Kont Sfortza bir eserinde sizden diktatör şeklinde bahsediyor. Gençlik olarak bu kişiye ne cevap verelim?

Bu soru üzerine Atatürk’ün cevabı tereddütsüz bir şekilde:

 

  • Evet, ben diktatörüm.

oluyor.

Cevabı duyanların hepsi bir anda şaşırıyor. Atatürk bunu hemen ardından şöyle izah ediyor:

 

  • Benim hayatımı tetkik edenler görecektir ki ben Mısır firavunları gibi şahsıma yaptıracağım mezar veya saray gibi yapılar için milyonlarca insanı kırbaçlar altında işe sürmedim. Ben, memlekete tatbik etmek istediğim herhangi bir fikri her şeyden önce kongreler toplayarak halkın görüşünü alarak onlardan aldığım yetkiye istinaden gerçekleştirdim. Bakın Büyük Millet Meclisi. Bakın Erzurum ve Sivas kongreleri bunların en büyük örnekleidir. Onlar ne derlerse desinler biz yolumuza devam edelim.

Atatürk resmi

“Ben Elmadağı’na çıkar vatanı tek başıma savunurum.”

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kurulduğunda yurdun dört bir yanından mebuslar meclise gelmişlerdi. Ancak bu mebusların mecliste gördüğü tablo duydukları gibi değildi. Bekledikleri imkanlar burada yoktu. Ne düzenli bir ordu ne yatacak bir otel bulamayan bu mebusların Kurtuluş Savaşı’na olan inançları da kaybolmaya başlamış ve hatta bazıları geldikleri gibi gerisingeri memleketlerine dönmeye karar vermişlerdi.

Bu durumu duyan Mustafa Kemal, meclise gelen vekillerin geri dönmesinin birliği bozacağı ve huzursuzluk meydana geleceğini anlamıştı. Bu dedikodulara karşılık olarak mecliste kürsüye çıktı ve şu konuşmayı yaptı:

 

  • İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben buraya hiç kimseyi zorla davet etmedim. Herkes alacağı kararda özgürdür. Gitmek isteyen vekillerimize başkaları da katılabilirler. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere gitmeme kararı aldım. Asker Mustafa Kemal eline mavzerini alır, fişeklerini göğsüne dizer, boşta kalan eline de bayrağını alarak Elmadağına çıkar. Orada tek kurşunu kalana kadar vatanı savunur. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudunu bayrağı ile sararak düşman kurşunları ile yaralanır; temiz kanımı mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim!

Bu konuşma üzerine mecliste yer alan vekillerin büyük bir çoğunluğu ağlamaya başlamıştı. Bu konuşma geri dönmeyi düşünenlerin kararlarından vazgeçmelerini sağladı.

Kaynak: Falih Rıfkı ATAY – Çankaya

Millet ve Atatürk

 

Atatürk’le ilgili anlatılan ancak kaynağını net olarak bulamadığımız bir anıda ise onun hoşgörüsünü görmek mümkündür.

Anadolu’da köylülerden biri gazete kağıdına sardığı tütünü içmeye çalışırken elini yakar ve sinirlenerek “Alın bunu, o içsin.” der ve Atatürk’e hakaret eder.

Hakaretten ötürü mahkemeye çıkarılarak yargılanacağı sırada konu Atatürk’ün kulağına gider.

Olayı duyan Mustafa Kemal Atatürk, “Adamcağızı mahkemeye çıkaracağınıza doğru dürüst sigara içmesini sağlayın.” der ve bu şekilde bir yargılamayı kabul etmediğini söyler.

Atatürk fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bir millet küllerinden doğmayı başarmıştı. İleri görüşlülüğü ve çalışkanlığıyla bir devleti çok kısa sürede kurmuş ve ekonomik olarak kendine yeter bir hale gelmeyi başarmıştı.

 

Atatürk’ün bu disiplini ve kahramanlığı dünyanın önde gelen kişilerinin ona hayranlıklarını belirtmelerini sağlamıştır.

Atatürk’le ilgili ünlü sözler

 

  • Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine imkan kalmamış olmasıdır.

 

Franklin Roosevelt (ABD Başkanı)

 

  • Savaşta Türkiye’yi kurtaran; savaştan sonra da yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, sadece yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.

 

Winston Churchill (İngiltere Başbakanı)

 

  • Mustafa Kemal sosyalist değildi. Ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ileri görüşlü, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.

 

Vladimir İliç Lenin (Sosyalist Rusya devlet başkanı)

 

 

Sanatsal, Estetik ve Özgün Resimler