Mistik Resimler | Mistisizm

Mistisizm, uzun zamandır insanların ilgi gösterdiği bir alan olmasına rağmen bu konu hakkında çok detaylı bilgilerin çoğu kişi tarafından bilinmediği bir alandır. Pek çok kişi mistisizm kelimesini duymuştur; ancak mistisizm nedir veya en basitinden mistisizm nasıl yazılır gibi durumları dahi bilmemektedir.

mistik resimler

Mistisizm hakkında en çok merak edilen konuların başında da mistik resimler gelmektedir. Mistik resimler eşliğinde mistisizm ile ilgili detaylara hep birlikte bakalım. Hem arşiviniz için güzel mistik resimler hem de mistisizm hakkında detaylarla devam edelim.

mistisizm nedir

Mistisizm, kelime kökeninden de anlaşılacağı üzere Antik Yunan kökenli bir felsefe terimidir. Mistisizm tek başına değil de genel olarak mistik teoloji şeklinde ifade edilir. Mistisizm genelde farklı ruh hallerine giren kişilerin durumlarıyla karıştırılmaktadır. Eski zamanlarda birtakım psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin içinde bulunduğu durumlar da mistisizm terimi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Mistik resimler de bu şekilde durumları ifade etmek amacıyla kullanılmıştır.

mistisizm

Ancak mistisizm bu durumlardan tamamıyla farklı bir durumu ifade etmektedir. Mistisizm, felsefe terimi olarak ifade edilse de teoloji ile çok güçlü bağları olan bir kavramdır. Mistik teoloji özellikle Orta çağ teologlarınca üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. İslamiyet’teki tasavvufa benzeyen durumun daha oryantalist ele alınmasıdır.

mistik ne demek

Mistik teolojiye ilahi aşk ile tanrıya yönelme hali denilmiştir. Alman şairi Goethe’nin daha edebi ele aldığı bir başka tanıma göre ise mistisizm “duyguların diyalektiği, kalbin skolastiği” olarak ifade edilmiştir. Elbette ki bu tanım oldukça edebi bir tanımlamadır.

mistikler

Mistisizm ile çoğu zaman kişinin irfani bir hal alarak ruhun tanrı ile bütünleşmesi kastedilmektedir. Mistik anlar yaşayan kişileri tanımlayan özgün resimler içerisinde yer alan mistik resimler arasında da bu tecrübeyi ele alan pek çok resim bulunmaktadır. Mistik resimler kullanılarak daha çok insanın iç dünyasında yaşayabileceği tecrübeler aktarılmaya çalışılmıştır.

mistik kimdir

Mistisizmi belirlemiş mistiklerin en önemli özelliği, dünya ile çoğu zaman bağını koparmış kişiler olmasıdır. Bu kişilerin durumları mistik resimler ile ifade edilebilir. Mistisizmi benimsemiş ve insanların yaşadıkları durumları sezgileri ile çözmeye çalışan kişiler mistiklerdir.

Sanatsal, Estetik ve Özgün Resimler